Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο βουλευτής της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 57 ετών ο βου­λευ­τής Χανί­ων της ΝΔ, Μανού­σος Βολουδάκης.

Την είδη­ση ανα­κοί­νω­σε στην ολο­μέ­λεια ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, στη μνή­μη του οποί­ου τηρή­θη­κε από το Σώμα ενός λεπτού σιγή.

Ο Μανού­σος Βολου­δά­κης, αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρό πρό­βλη­μα υγεί­ας και νοση­λευό­ταν εδώ και 10 μέρες στο νοσο­κο­μείο. Η αντί­στρο­φη μέτρη­ση ξεκί­νη­σε από το Σάβ­βα­το, όταν η υγεία του άρχι­σε να επι­δει­νώ­νε­ται δρα­μα­τι­κά και σήμε­ρα έχα­σε τελι­κά τη μάχη με τη ζωή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο