Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σε ηλικία 112 ετών και 341 ημερών

Το πρε­σβύ­τε­ρο μέλος της ανθρω­πό­τη­τας, ο Σατουρ­νί­νο δε λα Φου­έ­ντε Γκαρ­θία, πέθα­νε σε ηλι­κία 112 ετών και 341 ημε­ρών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα Τετάρ­τη η Guinness World Records.

Ο Ισπα­νός είχε ανα­κη­ρυ­χθεί ο γηραιό­τε­ρος άνθρω­πος στον κόσμο στην ηλι­κία των 112 ετών και 211 ημε­ρών, σύμ­φω­να με τον οργα­νι­σμό αυτό, ο οποί­ος έχει έδρα το Λον­δί­νο. Θα εόρ­τα­ζε τα 113α του γενέ­θλια τον επό­με­νο μήνα.

Λόγω του μικρού του ανα­στή­μα­τος (1,50 μ.), ο Ισπα­νός, γεν­νη­μέ­νος στο Που­έ­ντε Κάστρο την 11η Φεβρουα­ρί­ου 1909, δεν προ­σκλή­θη­κε να κατα­τα­χτεί και να πολε­μή­σει το 1936, όταν μαι­νό­ταν ο ισπα­νι­κός εμφύ­λιος πόλεμος.

Έφτια­ξε περιου­σία ανοί­γο­ντας επι­χεί­ρη­ση υποδημάτων.

Απέ­κτη­σε επτά παι­διά, 14 εγγό­νια και 22 δισέγγονα.

Το ρεκόρ μακρο­ζω­ί­ας δια­τη­ρεί η γαλ­λί­δα Ζαν Καλ­μάν, η οποία είχε ζήσει 122 χρό­νια και 164 ημέ­ρες ως τον θάνα­τό της το 1997, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο της Guinness World Records.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο