Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο γνωστός καραγκιοζοπαίκτης Θανάσης Σπυρόπουλος

«Έφυ­γε» σήμε­ρα από τη ζωή ο γνω­στός καρα­γκιο­ζο­παί­κτης, Θανά­σης Σπυ­ρό­που­λος, σε ηλι­κία 91 ετών.

Γεν­νή­θη­κε την 1η Οκτώ­βρη του 1931 στο Κοπα­νά­κι Μεσ­ση­νί­ας. Πριν τα 15 του χρό­νια τον «μαγνή­τι­σε» ο Καρα­γκιό­ζης, όταν τον είδε στο καφε­νείο του πατέ­ρα του.

Στην πολύ­χρο­νη καριέ­ρα του, έδω­σε παρα­στά­σεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξω­τε­ρι­κό, ενώ διέ­θε­τε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες συλ­λο­γές από φιγού­ρες και σκη­νι­κά όλων των συνα­δέλ­φων του. Παράλ­λη­λα, εμφα­νί­στη­κε για 10 συνε­χό­με­να χρό­νια στην ΕΡΤ2 μέσα από την εκπο­μπή του «Χρό­νια Συντρο­φιά με τον Καραγκιόζη».

Για 16 χρό­νια ήταν πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Σωμα­τεί­ου Θεά­τρου Σκιών.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο