Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Απε­βί­ω­σε το πρωί της Πέμ­πτης σε ηλι­κία 83 ετών ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας ‑ασχο­λή­θη­κε και με τα ΜΜΕ (Alpha, Channel 9 κ.ά.)- Δημή­τρης Κοντομηνάς . 

Ο Δημή­τρης Κοντο­μη­νάς έφυ­γε από τη ζωή στο ιδιω­τι­κό νοσο­κο­μείο όπου νοση­λευό­ταν τους τελευ­ταί­ους μήνες.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο