Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Σιαφάκας

«Έφυ­γε» από τη ζωή σε ηλι­κία 69 ετών ο δημο­σιο­γρά­φος Βαγ­γέ­λης Σιαφάκας.

Ο Βαγ­γέ­λης Σια­φά­κας γεν­νή­θη­κε στα Γιάν­νε­να στις 7 Νοεμ­βρί­ου του 1952. Σπού­δα­σε Αρχι­τε­κτο­νι­κή στη Φλω­ρε­ντία, αλλά επέ­λε­ξε τη δημο­σιο­γρα­φία. Ξεκί­νη­σε από την εφη­με­ρί­δα Αυγή, διε­τέ­λε­σε διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος στους ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς ΑΘΗΝΑ 9.84 και FLASH, καθώς στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς MEGA και ANT1. Επέ­στρε­ψε στην έντυ­πη δημο­σιο­γρα­φία ως αρχι­συ­ντά­κτης και μετέ­πει­τα διευ­θυ­ντής σύντα­ξης της Κυρια­κά­τι­κης Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας (1999–2011), ενώ υπήρ­ξε τακτι­κός αρθρο­γρά­φος σε πολ­λές εφη­με­ρί­δες και περιοδικά.

Το 2013 ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντα του ειδι­κού συμ­βού­λου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ήταν στέ­λε­χος του «Ρήγα Φεραί­ου» από τα χρό­νια της Δικτα­το­ρί­ας και μέλος του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της οργά­νω­σης έως το 1977.

Τον Οκτώ­βριο του 2016 κυκλο­φό­ρη­σε το βιβλίο του με τίτλο «Με μια χιλιά­ρα καβασάκι».

ΑΠΕ-ΜΠΕvivlio mpelogiannis

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο