Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Βασίλης Τριανταφύλλου

Έφυ­γε από τη ζωή το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας 25 Ιανουα­ρί­ου 2020 ‑μετά από πολύ­μη­νη μάχη με τον καρ­κί­νο- ο δημο­σιο­γρά­φος και διευ­θυ­ντής έκδο­σης της εφη­με­ρί­δας Realnews, Βασί­λης Τριανταφυλλου.

Ο Βασί­λης υπη­ρέ­τη­σε για περισ­σό­τε­ρα από 35 χρό­νια τη δημο­σιο­γρα­φία.

Βρι­σκό­ταν στην ηγε­τι­κή ομά­δα της εφη­με­ρί­δας, Realnews, από την πρώ­τη ημέ­ρα της έκδο­σης της.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο