Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλειφερόπουλος

Πέθα­νε σήμε­ρα νοση­λευό­με­νος σε νοσο­κο­μείο της Αθή­νας  πολι­τι­κός συντά­κτης Δημή­τρης Αλει­φε­ρό­που­λος. Ο δημο­σιο­γρά­φος άνη­κε για χρό­νια στο δυνα­μι­κό του ALPHA, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια εργα­ζό­ταν στην εφη­με­ρί­δα «Δημο­κρα­τία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο