Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Βασίλης Μαλούχος

«Έφυ­γε» απ’ τη ζωή, σε ηλι­κία 86 ετών, ο ηθο­ποιός Βασί­λης Μαλούχος.

Την είδη­ση του θανά­του του έκα­νε γνω­στή η κόρη του με ανάρ­τη­σή της στην επί­ση­μη σελί­δα του Βασί­λη Μαλού­χου στο Facebook.

“Αντίο γλυ­κέ μου πατε­ρού­λη… Εις το επα­νι­δείν αν και θα τα λέμε, πλέ­ον μέσα από τις φωτο­γρα­φί­ες σου, κάθε μέρα και θα γελά­με και θα σχο­λιά­ζου­με όπως κάνα­με τόσα χρόνια…Πήγαινε να ξεκου­ρα­στείς τώρα και να συνα­ντή­σεις επι­τέ­λους και τα αδέρ­φια μου που σε περι­μέ­νουν και αυτά τόσα χρό­νια εκεί ψηλά στον ουρα­νό… Μην ανη­συ­χείς για μένα… Θα κάνω όσα πράγ­μα­τα λέγα­με να κάνω και λόγω του κόβιντ, δεν πρό­λα­βα να κάνω… Εις το επα­νι­δείν λοι­πόν μέχρι να έρθω και εγώ, να ζήσου­με κατά κάποιο τρό­πο σαν οικο­γέ­νεια πάλι, εκεί ψηλά στον ουρα­νό… Θα σε ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ” τονί­ζει στην ανάρ­τη­σή της.

Η ζωή έδει­ξε το σκλη­ρό της πρό­σω­πο στον Β. Μαλού­χο, ο οποί­ος έχα­σε και τους δυο γιούς του. Αδελ­φός του είναι ο επί­σης ηθο­ποιός Γιάν­νης Μαλούχος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο