Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Πετροπουλέας.

Kατά τη διάρ­κεια γυρι­σμά­των, στα Καλά­βρυ­τα, άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή, σε ηλι­κία 72 ετών, ο ηθο­ποιός Ηλί­ας Πετροπουλέας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του kalavrytanews.com, ο ηθο­ποιός βρι­σκό­ταν στα Καλά­βρυ­τα με συνερ­γείο για γυρί­σμα­τα, το σενά­ριο των οποί­ων περιε­λάμ­βα­νε και πτή­σεις με ανε­μό­πτε­ρα από το όρος Βελιά.

Σήμε­ρα το πρωί, κατα την διάρ­κεια των γυρι­σμά­των που θα έπαιρ­ναν μέρος και ανε­μο­πτε­ρι­στές, αισθάν­θη­κε αδια­θε­σία, δεν άντε­ξε και άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή από ανα­κο­πή καρ­διάς. Μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο Καλα­βρύ­των, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Ο Ηλί­ας Πετρο­που­λέ­ας έχει παί­ξει στις σει­ρές «L.A.P.D.», «Έχω ένα μυστι­κό…», «Dorian Grey», «Όνει­ρο», «Αλη­θι­νοί έρω­τες», «Μη βάζεις στοί­χη­μα», «Αν υπήρ­χες θα σε χώρι­ζα», «Καρυω­τά­κης», «Κρυ­φά μονο­πά­τια», «Λίτσα.com», «Μη μου λες αντίο», «Μπα­μπά μην τρέ­χεις», «Να με προ­σέ­χεις», «Οι ιστο­ρί­ες του αστυ­νό­μου Μπέκα».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο