Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον

Ο Βρε­τα­νοϊρ­λαν­δός ηθο­ποιός Μάικλ Γκά­μπον, που υπο­δύ­θη­κε στον κινη­μα­το­γρά­φο τον χαρα­κτή­ρα του Ντά­μπλ­ντορ στον “Χάρι Πότερ”, απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 82 ετών, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η οικο­γέ­νειά του.

Στη διάρ­κεια της 50ετούς στα­διο­δρο­μί­ας του κέρ­δι­σε τέσ­σε­ρα βρα­βεία BAFTA και υπο­δύ­θη­κε τον διευ­θυ­ντή της σχο­λής των μάγων σε έξι από τις οκτώ ται­νί­ες Χάρι Πότερ.

“Ο αγα­πη­μέ­νος μας σύζυ­γος και πατέ­ρας Μάικλ πέθα­νε ήσυ­χα στο νοσο­κο­μείο με τη σύζυ­γό του Αν και τον γιο του Φέρ­γκους στο προ­σκέ­φα­λό του, έπει­τα από πνευ­μο­νία”, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της οικο­γέ­νειάς του.

Ο γεν­νη­μέ­νος στην Ιρλαν­δία ηθο­ποιός εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά στη σκη­νή του θεά­τρου σε μια παρα­γω­γή του “Οθέλ­λου” στο Δου­βλί­νο το 1962.

Στη Βρε­τα­νία έγι­νε διά­ση­μος ως επι­θε­ω­ρη­τής Μεγκρέ στην ομώ­νυ­μη σει­ρά που μετα­δό­θη­κε από το δίκτυο ITV, στη συνέ­χεια ως Φίλιπ Μάρ­λο­ου στη σει­ρά “The singing detective” το 1986.

 

Ονο­ρέ Μπαλ­ζάκ: «Διπλή οικο­γέ­νεια» (Νου­βέ­λα)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο