Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Δεσύλλας

Έφυ­γε από τη ζωή χτες Τετάρ­τη 30 Μαΐ­ου ο ηθο­ποιός Μιχά­λης Δεσύλλας

Ο Μιχά­λης Δεσύλ­λας γεν­νή­θη­κε στην Κέρ­κυ­ρα. Από μικρός αγα­πού­σε την υπο­κρι­τι­κή και την όπερα.

Στην Φιλαρ­μο­νι­κή εται­ρία Μάν­τζα­ρος γνώ­ρι­σε τον μεγά­λο του δάσκα­λο, τον Κερ­κυ­ραίο μου­σουρ­γό Αλέ­κο Γκρέκ, όπου και κοντά του έμα­θε πιά­νο και κλα­σι­κό τραγούδι.

Μετά το Στρα­τιω­τι­κό του έφυ­γε απ’ την Κέρ­κυ­ρα και ήρθε στην Αθή­να (1969) και συνέ­χι­σε τις σπου­δές του, στο Ωδείο, Δρα­μα­τι­κή σχο­λή, Σχο­λή καλών τεχνών (σκη­νο­θε­σία), δου­λεύ­ο­ντας και σαν τραγουδιστής.

Το 1975 του εγκρί­νε­ται η άδεια ηθο­ποιού, και δου­λεύ­ει για πρώ­τη φορά σαν επαγ­γελ­μα­τί­ας στο θέα­τρο Μετρο­πό­λι­ταν του θεα­τρι­κού επι­χει­ρη­μα­τία Τάκη Μακρίδη.

Είχε παί­ξει σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, συμ­με­τεί­χε στη χρυ­σή επο­χή των βιντε­ο­ται­νιών του ‘80, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές (Ορκι­στεί­τε Παρα­κα­λώ, Το Ρετι­ρέ), θεα­τρι­κά και διαφημίσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο