Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Χαΐμ Τοπόλ, «Ο Βιολιστής στην Στέγη»

Ο ισραη­λι­νός ηθο­ποιός Χαΐμ Τοπόλ, γνω­στός για τον ρόλο του Τέβιε στην κλα­σι­κή ται­νία του 1971 «Ο Βιο­λι­στής στην Στέ­γη» πέθα­νε σε ηλι­κία 87 ετών στο Ισρα­ήλ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ισραη­λι­νής προεδρίας.

Ο Τοπόλ κέρ­δι­σε την Χρυ­σή Σφαί­ρα του Καλύ­τε­ρου Ηθο­ποιού για τον ρόλο του Τέβιε και ήταν υπο­ψή­φιος για Οσκαρ την ίδια χρονιά.

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο