Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο θρυλικός Dr. John, μουσικός-σύμβολο της Νέας Ορλεάνης

Ένας γίγα­ντας της μου­σι­κής σκη­νής της Νέας Ορλε­ά­νης, ο Dr. John, κάτο­χος έξι βρα­βεί­ων Γκρά­μι, που κατά­φε­ρε να κάνει δημο­φι­λές ένα πολύ ιδιαί­τε­ρο είδος — οι μύστες το απο­κα­λούν «ήχο του βου­ντού»- στην αμε­ρι­κα­νι­κή μου­σι­κή σκη­νή, πέθα­νε χθες Πέμ­πτη σε ηλι­κία 77 ετών. 

Ο Ντό­κτορ Τζον, κατά κόσμον Μάλ­κολμ Τζον Ρέμπε­νακ (Malcolm John Rebennack), παι­δί οικο­γέ­νειας ερα­σι­τε­χνών μου­σι­κών, πέθα­νε χθες τα ξημε­ρώ­μα­τα από καρ­δια­κή προ­βο­λή, γνω­στο­ποί­η­σε η οικο­γέ­νειά του μέσω του επί­ση­μου λογα­ρια­σμού του στον ιστό­το­πο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Twitter.

Ήταν λάτρης της μου­σι­κής από παι­δί, άκου­γε ραδιό­φω­νο αστα­μά­τη­τα. Ο πατέ­ρας του, που είχε κατά­στη­μα με διά­φο­ρες ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές αλλά και δίσκους βινυ­λί­ου, έπαιρ­νε μερι­κές φορές μαζί του τον μικρό του γιο στα βρα­δι­νά κλαμπ όπου πήγαι­νε για να επι­σκευά­σει τα ηχεία και τα συστή­μα­τα ήχου. Ακό­μα μαθη­τής, άρχι­σε να συχνά­ζει σε νυχτε­ρι­νά κλαμπ. Στην εφη­βεία του, ήδη έπαι­ζε με συγκρο­τή­μα­τα που εμφα­νί­ζο­νταν σε κακό­φη­μα μπαρ και στριπ κλαμπ. 

Καθ’ οδόν, μέσα του δια­μόρ­φω­νε το δικό του, μονα­δι­κό μου­σι­κό μείγ­μα, φτιαγ­μέ­νο από rhythm and blues, καου­μπόι­κα τρα­γού­δια, γκό­σπελ, τζαζ, μου­σι­κή του Mardi Gras, boogie, πια­νι­στι­κή μου­σι­κή, ψυχε­δέ­λεια και funk, «φονκ», όπως την πρό­φε­ρε εκείνος.

Ένα από τα πλέ­ον εμβλη­μα­τι­κά του τρα­γού­δια ήταν το “Litanie des Saints”: 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο