Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο κορυφαίος Βρετανός σκηνοθέτης Πίτερ Μπρουκ

Πέθα­νε σε ηλι­κία 97 ετών, στο Παρί­σι, ο πολυ­βρα­βευ­μέ­νος Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της Πίτερ Μπρουκ.

Γεν­νη­μέ­νος στις 21 Μαρ­τί­ου του 1925 στο Λον­δί­νο, ζού­σε και δημιουρ­γού­σε από τη δεκα­ε­τία του ’70 στη Γαλλία.

Έχει κερ­δί­σει πολ­λά βρα­βεία Tony και Emmy, ένα βρα­βείο Laurence Olivier, ένα Praemium Imperiale και ένα Prix Italia, ενώ έχει χαρα­κτη­ρι­στεί «ο μεγα­λύ­τε­ρος εν ζωή θεα­τρι­κός σκηνοθέτης».

Σε μια συνέ­ντευ­ξη του 2017 , ο Μπρουκ μίλη­σε για το πόσο σημα­ντι­κό είναι να «κολυ­μπά­με αντί­θε­τα στην παλίρ­ροια και να πετυ­χαί­νου­με ό,τι μπο­ρού­με στον τομέα που επι­λέ­ξα­με. Η μοί­ρα υπα­γό­ρευ­σε ότι το δικό μου πεδίο ήταν του θεά­τρου και, μέσα σε αυτό, έχω την ευθύ­νη να είμαι όσο πιο θετι­κός και δημιουρ­γι­κός μπο­ρώ. Το να δώσεις τόπο στην απελ­πι­σία είναι το από­λυ­το πρόσχημα».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο