Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Κουτίνιο, ο …εκλεκτός του Πελέ

Aπε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 75 ετών, ο Βρα­ζι­λιά­νος επι­θε­τι­κός Κου­τί­νιο, που σύμ­φω­να με τον Πελέ ήταν ο καλύ­τε­ρος συμπαί­κτης που είχε ποτέ.
Το ανα­κοί­νω­σε στο Twitter η Σάντος, ομά­δα όπου οι δύο έπαι­ξαν μαζί από το 1958 έως το 1967 σημειώ­νο­ντας πάνω από 1.400 γκολ. Η κηδεία θαγί­νει στο γήπε­δο της ομάδας.

Ο Κου­τί­νιο τον Ιανουά­ριο είχε νοση­λευ­τεί για πνευ­μο­νία, ενώ έπα­σχε από διαβήτη.

Έκα­νε το ντε­μπού­το του στη Σάντος το 1958, σε ηλι­κία 14 ετών. Την ίδια χρο­νιά που ο Πελέ κατα­κτού­σε στα 17 του χρό­νια το Μου­ντιάλ με τη Βραζιλία.
Και οι δύο κλή­θη­καν για το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1962, που κέρ­δι­σε η πάλι η Βρα­ζι­λία, αλλά ο Πελέ τραυ­μα­τί­στη­κε στους ομί­λους και ο Κου­τί­νιο δεν έπαιξε.
Ο Κου­τί­νιο, έχει παί­ξει μόνο 15 φορές στη εθνι­κή Βρα­ζι­λί­ας, ενώ η καριέ­ρα του είναι γεμά­τη από τραυματισμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο