Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Μάικλ Κόνσταντιν, ο «Gus Portokalos» της ταινίας «Γάμος αλά Ελληνικά»

Πέθα­νε σε ηλι­κία 94 ετών ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κά­νος ηθο­ποιός Μάικλ Κόν­στα­ντιν, ο οποί­ος έγι­νε ευρέ­ως γνω­στός από τον ρόλο του «Γκας Πορ­το­κά­λος», του πατέ­ρα και παπ­πού στην ται­νία «Γάμος αλά Ελληνικά».

Ηταν γεν­νη­μέ­νος στο Ρέντινγκ της Πεν­σιλ­βά­νια το 1927, γιος Ελλή­νων μετα­να­στών, με τον πατέ­ρα του να εργά­ζε­ται ως χαλυ­βουρ­γός. Ο ηθο­ποιός απο­φοί­τη­σε από το Λύκειο το 1946, μετα­κό­μι­σε στη Νέα Υόρ­κη και αργό­τε­ρα στην Καλι­φόρ­νια για να συνε­χί­σει την καριέ­ρα του ως ηθο­ποιός, αλλά ήταν πάντα κοντά στις ρίζες του.

Έπαι­ξε μικρούς ρόλους εντός και εκτός Μπρό­ντ­γου­εϊ στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’20 και εμφα­νί­στη­κε στην πρώ­τη του ται­νία, The Last Mile with Mickey Rooney το 1959, και είχε έναν μικρό αλλά αξέ­χα­στο ρόλο ως Big John στο The Hustler.

Καθ ‘όλη τη δεκα­ε­τία του 1960 υπο­δή­θη­κε αρκε­τούς τηλε­ο­πτι­κούς ρόλους με μεγά­λους πρω­τα­γω­νι­στές, πριν φτά­σει στην επι­τυ­χία του το 1969 με το ρόλο του κύριου Σέι­μουρ Κάουφ­μαν στην τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή αίθου­σα 222.

Η σει­ρά συνε­χί­στη­κε για πέντε σεζόν μετα­ξύ 1969 και 1974. Τα επό­με­να χρό­νια ακο­λού­θη­σαν κι άλλοι σπου­δαί­οι ρόλοι όμως, πολ­λοί τον έμα­θαν ως «Γκας Πορ­το­κά­λος», τον ρόλο του στην ται­νία «Γάμος αλά ελληνικά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο