Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕΚ

«Έφυ­γε» από τη ζωή χθες, σε ηλι­κία 81 ετών, ο κορυ­φαί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής στην ιστο­ρία της ΑΕΚ και ένας εκ των σπου­δαιό­τε­ρων του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου, Μίμης Παπαϊωάννου.

Στην ΑΕΚ απο­τε­λού­σε από το 1962 ως το 1979 σημείο ανα­φο­ράς, οδη­γώ­ντας την ομά­δα του στην κατά­κτη­ση πέντε πρω­τα­θλη­μά­των και τριών Κυπέλ­λων Ελλά­δας. Ανα­δεί­χθη­κε ακό­μη πρώ­τος σκό­ρερ στο πρω­τά­θλη­μα το 1964 και το 1966.

Συνέ­δε­σε επί­σης το όνο­μά του με τις προ­κρί­σεις της Ενω­σης στα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου UEFA το 1976–1977.

Είναι ο πρώ­τος σκό­ρερ όλων των επο­χών για την ΑΕΚ, με 289 γκολ σε 566 αγώ­νες, από τα οποία τα 236 ήταν σε 481 εμφα­νί­σεις στην Α’ Εθνική.

Ο σπου­δαί­ος επι­θε­τι­κός των δεκα­ε­τιών του 1960 και 1970 φόρε­σε 61 φορές τη φανέ­λα της εθνι­κής ομά­δας και της χάρι­σε 21 τέρματα.

Ο Μίμης Παπαϊ­ω­άν­νου είχε γεν­νη­θεί στις 23 Αυγού­στου του 1942 στην Ημα­θία, στο προ­σφυ­γι­κό χωριό της Νέας Νικο­μή­δειας, όπου  έκα­νε και τα πρώ­τα του ποδο­σφαι­ρι­κά βήμα­τα πριν κάνει το άλμα για τη Βέροια στα 17 του χρό­νια. Από τη «Βασί­λισ­σα του Βορ­ρά» μετα­πή­δη­σε στην ΑΕΚ το 1962, ξεκι­νώ­ντας τη σπου­δαία καριέ­ρα του.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο