Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο Νίκος Μπελογιάννης, γιος του «ανθρώπου με το γαρίφαλο»

Πέθα­νε ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης, γιος του κομ­μου­νι­στή ήρωα Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, και της Έλλης Παπ­πά, δημο­σιο­γρά­φου και συγ­γρα­φέα, ανι­ψιός επί­σης της εμβλη­μα­τι­κής Διδώς Σωτη­ρί­ου. Την είδη­ση δημο­σιεύ­ουν μετα­ξύ άλλων το in.gr, το txs.gr και το ethnos.gr.

Γεν­νή­θη­κε στη φυλα­κή το 1951. Έναν χρό­νο αργό­τε­ρα εκτε­λέ­στη­κε ο πατέ­ρας του, ο «Άνθρω­πος με το γαρύ­φαλ­λο», Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης ενώ η μητέ­ρα του Έλλη Παπ­πά απο­φυ­λα­κί­στη­κε το 1964. Ο ίδιος μεγά­λω­σε με την θεία του, Δ. Σωτηρίου.

Η Έλλη Παπ­πά, που δεν εκτε­λέ­στη­κε ως μητέ­ρα βρέ­φους, παρό­τι αρνή­θη­κε τη δια­φο­ρε­τι­κή αντι­με­τώ­πι­σή της.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο