Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο νομπελίστας της Λογοτεχνίας Κενζαμπούρο Όε

Ο προ­ο­δευ­τι­κός και αντι­κομ­φορ­μι­στής νομπε­λί­στας της Λογο­τε­χνί­ας Κεν­ζα­μπού­ρο Όε απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 88 ετών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο εκδο­τι­κός οίκος Kodansha.

«Απε­βί­ω­σε από γηρα­τειά τις πρώ­τες ώρες της 3ης Μαρ­τί­ου», ανα­κοί­νω­σε ο εκδο­τι­κός οίκος εξη­γώ­ντας πως η κηδεία του έχει ήδη τελε­σθεί από την οικο­γέ­νεια του.

Ο Κεν­ζα­μπού­ρο Όε είχε τιμη­θεί το 1994 με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας για τα βιβλία του με θέμα τον ειρη­νι­σμό και τον ανά­πη­ρο γιο του και χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη φήμη του για να καταγ­γεί­λει τόσο τα πυρη­νι­κά όπλα όσο και την πυρη­νι­κή ενέργεια.

Θεω­ρεί­ται ως μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές της σύγ­χρο­νης ιαπω­νι­κής λογο­τε­χνί­ας, ο δεύ­τε­ρος Ιάπω­νας μετά τον Για­σου­νά­ρι Καβα­μπά­τα, που τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Σπού­δα­σε Γαλ­λι­κή Φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο του Τόκιο, κέρ­δι­σε το πρώ­το λογο­τε­χνι­κό του βρα­βείο – το περί­φη­μο «Βρα­βείο Ακου­τα­γκά­ουα» — για ένα διή­γη­μα του, «Το κελε­πού­ρι», σε ηλι­κία 23 ετών.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο