Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Δημήτρης Αποστολάκης

Σε ηλι­κία 88 ετών πέθα­νε ο πρώ­ην υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας του ΠΑΣΟΚ και πρώ­ην αρχη­γός ΓΕΑ, Δημή­τρης Αποστολάκης. 

Είχε γεν­νη­θεί το 1934 στο Ηρά­κλειο Κρή­της. Απο­φοί­τη­σε από την τότε Σχο­λή Αερο­πο­ρί­ας (σημε­ρι­νή Σχο­λή Ικά­ρων) και για δύο χρό­νια, έως το 1986 ήταν αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Αεροπορίας.

Αφού απο­στρα­τεύ­τη­κε εξε­λέ­γη βου­λευ­τής Ηρα­κλεί­ου με το ΠΑΣΟΚ τις περιό­δους 1990–1993 και 1996–2004, ενώ από τον Σεπτέμ­βριο του 1996 μέχρι τον Οκτώ­βριο του 2001 διε­τέ­λε­σε υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυνας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο