Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ράπερ Coolio, ερμηνευτής του θρυλικού «Gangsta’s Paradise»

Πέθα­νε, σε ηλι­κία 59 ετών ο Coolio, ο ράπερ που έγι­νε διε­θνώς γνω­στός με το εμβλη­μα­τι­κό τρα­γού­δι «Gangsta’s Paradise», σφρα­γί­ζο­ντας τη χιπ-χοπ μου­σι­κή τη δεκα­ε­τία του 1990.

Ο Coolio, κατά κόσμον Artis Leon Ivey Jr, βρέ­θη­κε την Τετάρ­τη νεκρός στην τουα­λέ­τα του σπι­τιού ενός φίλου του στο Λος Άντζε­λες, όπως ανέ­φε­ρε ο επί χρό­νια μάνα­τζέρ του, Posey. Οι νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Αστυ­νο­μία ανα­φέ­ρουν πως δεν βρέ­θη­καν ναρ­κω­τι­κές ουσί­ες ή σύνερ­γα χρήσης.

Ο Coolio εμφα­νί­στη­κε στη ραπ σκη­νή του Λος Άντζε­λες στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’80, αλλά η φήμη του εκτο­ξεύ­θη­κε το 1995 όταν κυκλο­φό­ρη­σε το «Gangsta’s Paradise» για το soundtrack της ται­νί­ας «Dangerous Minds» με τη Μισέλ Φάι­φερ. Το τρα­γού­δι έλα­βε διθυ­ραμ­βι­κές κρι­τι­κές από κρι­τι­κούς μου­σι­κής και κέρ­δι­σε βρα­βείο Grammy.

Παράλ­λη­λα με τη μου­σι­κή, ο Artis Leon Ivey Jr ήταν ενερ­γός στο κίνη­μα για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, γυρί­ζο­ντας απ’ άκρη σε άκρη των ΗΠΑ και δίνο­ντας ομι­λί­ες και δια­λέ­ξεις για το σημα­ντι­κό αυτό ζήτημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο