Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Τάκης Χατζόπουλος

Έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 82 ετών ο σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός Τάκης Χατζό­που­λος, πρω­το­πό­ρος της ανα­νέ­ω­σης του ντο­κι­μα­ντέρ, που μαζί με τον αεί­μνη­στο Λάκη Παπα­στά­θη ίδρυ­σαν την ομά­δα Cinetic, με την οποία μας σύστη­σαν μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες σει­ρές ντο­κι­μα­ντέρ της ελλη­νι­κής τηλε­ό­ρα­σης, το Παρα­σκή­νιο και «Ιστο­ρι­κό Αρχείο». Στο σημα­ντι­κό­τα­το «Παρα­σκή­νιο» κάλυ­ψαν τα σημα­ντι­κό­τε­ρα πρό­σω­πα και γεγο­νό­τα των Τεχνών και των Γραμ­μά­των στην Ελλά­δα των τελευ­ταί­ων 100 χρόνων.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο