Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο συνθέτης και μαέστρος Νίκος Λαβράνος

Έφυ­γε από τη ζωή το Σάβ­βα­το 20 Ιου­λί­ου σε ηλι­κία 86 ετών ο συν­θέ­της Νίκος Λαβράνος.

Ο Λαβρά­νος ήταν πολύς σημα­ντι­κός μου­σι­κός, συν­θέ­της και μαέ­στρος με καριέ­ρα σε Ελλά­δα και εξω­τε­ρι­κό του οποί­ου τη μου­σι­κή και τα τρα­γού­δια έχου­με χιλιο­τρα­γου­δί­σει και συνε­χί­ζου­με να αγα­πά­με πάρα πολύ.

Στο πλάι του πάντα η σύζυ­γος του και τρα­γου­δί­στρια Μίλ­λη Καρα­λή, με την οποία εκτός από τη πορεία στη ζωή, μοι­ρά­στη­κε μια πορεία στη μουσική.

Μια από τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες του υπήρ­ξε το «Για Πάντα Μαζί» που ερμή­νευ­σε ο Γιάν­νης Πάριος, σε στί­χους Δημή­τρη Ιατρόπουλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο