Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο «Σόνι Κορλεόνε» του «Godfather», Τζέιμς Κάαν

Ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Τζέιμς Κάαν, που έγι­νε ευρέ­ως γνω­στός με τον ρόλο του Σόνι Κορ­λε­ό­νε στην ται­νία «Ο Νονός», πέθα­νε σε ηλι­κία 82 ετών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η οικο­γέ­νειά του.

«Η οικο­γέ­νεια εκτι­μά την έκφρα­ση αγά­πης και τα ειλι­κρι­νή συλ­λυ­πη­τή­ριά σας και ζητά να σεβα­στεί­τε την ιδιω­τι­κό­τη­τά της σε αυτήν τη δύσκο­λη στιγ­μή», προ­στί­θε­ται στην ανα­κοί­νω­ση που αναρ­τή­θη­κε στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του ηθο­ποιού στο Twitter.

Ο Κάαν γεν­νή­θη­κε στο Μπρονξ της Νέας Υόρ­κης το 1940. Οι γονείς του ήταν Εβραί­οι μετα­νά­στες από τη Γερ­μα­νία. Σπού­δα­σε υπο­κρι­τι­κή και ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του στον κινη­μα­το­γρά­φο τη δεκα­ε­τία του 1960. Η ανα­γνώ­ρι­ση ήρθε το 1972, όταν ενσάρ­κω­σε τον ευέ­ξα­πτο «Σόνι Κορ­λε­ό­νε», τον μεγα­λύ­τε­ρο γιο του «Νονού» στην ομώ­νυ­μη ται­νία του Φράν­σις Φορντ Κόπολα.

Σε έναν άλλον σημα­ντι­κό ρόλο του, στην ται­νία Misery που βασί­στη­κε στο βιβλίο του Στί­βεν Κινγκ, έπαι­ζε έναν συγ­γρα­φέα, αιχ­μά­λω­το μιας δια­βο­λι­κής γυναί­κας (Κάθι Μπέιτς), που τον ανα­γκά­ζει να γρά­ψει ένα βιβλίο.

Έπαι­ξε επί­σης σε πολ­λές άλλες αστυ­νο­μι­κές περι­πέ­τειες και κωμω­δί­ες (Ντικ Τρέ­σι, Παντρε­μέ­νος με τη μαφία, Ένο­χο παρελ­θόν, Dogville) καθώς και σε τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και ήταν υπο­ψή­φιος για Όσκαρ δεύ­τε­ρου ανδρι­κού ρόλου για την ερμη­νεία του στον «Νονό». Ο φόνος του «Σόνι Κορ­λε­ό­νε», με βρο­χή από σφαί­ρες σε έναν σταθ­μό διο­δί­ων, ήταν μια από τις πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κές σκη­νές της ται­νί­ας που φέτος κλεί­νει μισό αιώνα.

Παντρεύ­τη­κε τέσ­σε­ρις φορές και απέ­κτη­σε πέντε παι­διά, μετα­ξύ των οποί­ων και τον επί­σης ηθο­ποιό Σκοτ Κάαν.

«Ο Τζί­μι ήταν ένας από τους μεγά­λους. Όχι μόνο ήταν ένας από τους καλύ­τε­ρους ηθο­ποιούς που έχουν περά­σει από τον τομέα μας, αλλά ήταν επί­σης αστεί­ος, πιστός, αγα­πη­τός, με φρο­ντί­δα για τους άλλους», είπε ο μάνα­τζέρ του, ο Ματ Ντελπιάνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο