Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε o Στέλιος Βαμβακάρης, γιος του Μάρκου

Σε ηλι­κία 72 ετών, «έφυ­γε» από τη ζωή σήμε­ρα ο συν­θέ­της Στέ­λιος Βαμ­βα­κά­ρης, γιος του Μάρ­κου Βαμ­βα­κά­ρη. Η κηδεία του θα γίνει την Πέμ­πτη, 20 Ιούνη.

Ήταν επαγ­γελ­μα­τί­ας μου­σι­κός από την ηλι­κία των δώδε­κα ετών, όταν ξεκί­νη­σε στο πλευ­ρό του πατέ­ρα του, Μάρ­κου. Συνερ­γά­στη­κε με σημα­ντι­κούς μου­σι­κούς του ρεμπέ­τι­κου, όπως ο Παπαϊ­ω­άν­νου, ο Τσι­τσά­νης, ο Παγιουμ­τζής και ο Περ­πι­νιά­δης, καθώς και με εκπρο­σώ­πους της λαϊ­κής και έντε­χνης μου­σι­κής σκη­νής, όπως ο Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας, η Καί­τη Γκρέυ, η Βίκυ Μοσχο­λιού, ο Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, η Σωτη­ρία Μπέλ­λου, ο Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος, ο Νίκος Ξυλού­ρης, ο Γιώρ­γος Νταλάρας.

Έχει ταξι­δέ­ψει σε πολ­λές χώρες του κόσμου όπου παρου­σιά­ζει τα τρα­γού­δια του αλλά και τρα­γού­δια του πατέ­ρα του Μάρκου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο