Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πέταξε» για τελικό με πιλότο τον Λιβάγια

Ακα­τάλ­λη­λη για καρ­δια­κούς ήταν η ρεβάνς του Άρη με την ΑΕΚ, για τα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου Ελλά­δας. Οι Θεσ­σα­λο­νι­κείς, έχο­ντας ηττη­θεί 2–1 στο ΟΑΚΑ, βρέ­θη­καν να προη­γού­νται με 2–0 στο 92′, ωστό­σο ο Μάρ­κο Λιβά­για έστει­λε το ζευ­γά­ρι στην παρά­τα­ση σκο­ρά­ρο­ντας στο έκτο λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων. Εκεί, με δεύ­τε­ρο γκολ, ο Κρο­ά­της φορ δια­μόρ­φω­σε το τελι­κό 2–2, δίνο­ντας στην ομά­δα του την πρό­κρι­ση στον τελι­κό με συνο­λι­κό σκορ 4–3! Με οκτώ παί­κτες ολο­κλή­ρω­σε τον αγώ­να η ΑΕΚ!

Δεδο­μέ­νων των τραυ­μα­τι­σμών των Φραν Βέλεθ και Ούγκο Σόου­ζα, ο Μίχα­ελ Ένινγκ χρη­σι­μο­ποί­η­σε τον Λού­κας Σάσα στο δεξί άκρο της άμυ­νας, προ­τι­μώ­ντας τον Μάρ­τιν Τόν­σο στη μεσαία γραμ­μή. Από την άλλη, ο Μάσι­μο Καρέ­ρα εμπι­στεύ­τη­κε τον Μιχά­λη Μπα­κά­κη που ξεπέ­ρα­σε τις ενο­χλή­σεις, άφη­σε εκτός τον Ντα­μιάν Σιμάν­σκι επα­να­φέ­ρο­ντας τον Αντρέ Σιμό­ες στα χαφ, ενώ στην κορυ­φή της επί­θε­σης ξεκί­νη­σε ο Νέλ­σον Ολι­βέι­ρα αντί του Σέρ­χιο Αρα­ού­χο που ήταν βασι­κός στο ματς του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του ανά­με­σα στις δύο ομάδες.

Στο ξεκί­νη­μα της ανα­μέ­τρη­σης, φοβό­ταν… ο Γιάν­νης το θεριό και το θεριό το Γιάν­νη. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η πρώ­τη τελι­κή ήρθε στο 18′, με το σουτ του Γιάν­νη Φετ­φα­τζί­δη να βρί­σκει σε ετοι­μό­τη­τα τον Βασί­λη Μπάρ­κα. Στο επό­με­νο λεπτό, η κατα­πλη­κτι­κή μπα­λιά του Μάρ­κο Λιβά­για έβγα­λε από πλά­για θέση τον Ντά­νιελ Βέρ­ντε απέ­να­ντι από τον Χου­λιάν Κου­έ­στα, όμως ο Ισπα­νός τερ­μα­το­φύ­λα­κας αντέ­δρα­σε θετι­κά, με το σουτ του Πέτρου Μάντα­λου να είναι άστο­χο, στην εξέ­λι­ξη της φάσης. Το ίδιο συνέ­βη και στο δια­γώ­νιο σουτ του Ιτα­λού εξτρέμ στο 23′, με την ΑΕΚ να ελέγ­χει από­λυ­τα το παι­χνί­δι. Στο ημί­ω­ρο ο Κου­έ­στα βγή­κε πολύ μακριά από την εστία του για να προ­λά­βει σε δύο χρό­νους τον Ολι­βέι­ρα. Στο 32′ ο Ντα­νιέ­λε Βέρ­ντε “πού­λη­σε” την μπά­λα μέσα στη μεγά­λη περιο­χή, αλλά ο Μπάρ­κας επε­νέ­βη σωτη­ρία στο τετ α τετ με τον Μιχά­λι Κόρ­χουτ! Στην αντε­πί­θε­ση, ο Γιώρ­γος Δελη­ζή­σης έκα­νε σωτη­ρία προ­βο­λή πριν η μπά­λα φτά­σει στον αμαρ­κά­ρι­στο Βέρ­ντε ενώ στην εξέ­λι­ξη της φάσης η προ­σπά­θεια του Μάντα­λου κόπη­κε. Η κορυ­φαία φάση του πρώ­του μέρους χάθη­κε στις καθυ­στε­ρή­σεις από τον Ολι­βέι­ρα που, έπει­τα από κόρ­νερ και από το ύψος της μικρής περιο­χής, έστει­λε την μπά­λα στα ύψη!

Το ξεκί­νη­μα του δεύ­τε­ρου ημι­χρό­νου ήταν — κι αυτό — υπο­το­νι­κό. Μέχρι που στο 57′ ο Φετ­φα­τζί­δης ξεπέ­ρα­σε τον Έλντερ Λοπες, γύρι­σε την μπά­λα στη μικρή περιο­χή κι ο επερ­χό­με­νος Ντά­νιελ Μαν­τσί­νι μπή­κε με την μπά­λα στα δίχτυα για το 1–0! Οι γηπε­δού­χοι οπι­σθο­χώ­ρη­σαν, η ΑΕΚ πήρε μέτρα στον αγω­νι­στι­κό χώρο και στο 75′ ο Αντρέ Σιμό­ες με ψηλο­κρε­μα­στή κεφα­λιά — έπει­τα από υπέ­ρο­χο σκά­ψι­μο του Μάντα­λου — “κρέ­μα­σε” τον Κου­έ­στα αλλά η μπά­λα στα­μά­τη­σε στο δοκά­ρι του Ισπα­νού και κατέ­λη­ξε στην αγκα­λιά του! Οι φιλο­ξε­νού­με­νοι πίε­σαν ασφυ­κτι­κά όμως η άμυ­να του Άρη άντε­χε. Στο 92′ μια άλλη αλλα­γή του Ένινγκ, ο Νικο­λά Ντι­γκι­νί, ευνο­ή­θη­κε από την κόντρα και έκα­νε το 2–0! Τέλος; Όχι!!! Στο έκτο και τελευ­ταίο λεπτό των καθυ­στε­ρή­σε­ων, έπει­τα από φάση διάρ­κειας, με διπλή προ­σπά­θεια ο Λιβά­για νίκη­σε τον Κου­έ­στα κι έστει­λε το ζευ­γά­ρι στην παράταση!

Εκεί η ΑΕΚ φάνη­κε να έχει περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις και ψυχο­λο­γία. Στο 103′, ο υπέ­ρο­χος συν­δυα­σμός των παι­κτών της φιλο­ξε­νού­με­νης ομά­δας, που ξεκί­νη­σε από τον Χρή­στο Αλμπά­νη, είχε τελι­κό απο­δε­κτή τον Λιβά­για που με ψύχραι­μος πλα­σέ νίκη­σε τον Κου­έ­στα για το τελι­κό 2–2, αφού Αρα­ού­χο και ! Για πέμ­πτη συνε­χό­με­νη σεζόν η ΑΕΚ θα βρε­θεί στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Ελλάδας.

Διαι­τη­τής: Ντά­νι Μάκε­λι (Ολλαν­δία).

Κίτρι­νες: Ματί­για, Μαν­τσί­νι, Μπα — Σιμό­ες, Μάντα­λος, Ολι­βέι­ρα, Σβάρνας

Κόκ­κι­νες (2ες κίτρι­νες): 120΄+1 Μάντα­λος, 120΄+3 Σιμό­ες, 120΄+4 Ολιβέιρα

ΆΡΗΣ (Μίχα­ελ Ένινγκ): Κου­έ­στα, Ρόουζ, Κόρ­χουτ, Δελη­ζή­σης, Ματί­για, Σάσα, Φετ­φα­τζί­δης (75′ Μπα), Γκά­μα (89′ Ντι­γκι­νί), Λάρ­σον (49′ Μαν­τσί­νι), Ιντέ­γε, Τόν­σο (90′+7′ Μαρτίνες).

ΑΕΚ (Μάσι­μο Καρέ­ρα): Μπάρ­κας, Μπα­κά­κη (46′ Παου­λί­νιο), Σβάρ­νας, Τσι­γκρίν­σκι, Λόπες (65′ Χουλτ), Μάντα­λος, Σιμό­ες, Κρί­στι­σιτς (73′ Αρα­ού­χο), Βέρ­ντε (65′ Αλμπά­νης), Ολι­βέι­ρα, Λιβά­για (110′ Σιμάνσκι).

***Μετά το δεύ­τε­ρο γκολ της ΑΕΚ απο­βλή­θη­κε ο προ­πο­νη­τής τερ­μα­το­φυ­λά­κων του Άρη, Αλέ­κος Ράντος.

Πηγή: ΑΠΕ / ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΟΥΛΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο