Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πέφτει η αυλαία» για τον Ρότζερ Φέντερερ

Το Laver Cup, που θα γίνει την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα στο Λον­δί­νο, θα σημα­το­δο­τή­σει το τέλος της μακράς δια­δρο­μής για έναν από τους κορυ­φαί­ους τενί­στες όλων των επο­χών. Στα 41 του χρό­νια, ο Ρότζερ Φέντε­ρερ πήρε τη μεγά­λη από­φα­ση να εγκα­τα­λεί­ψει τα κορτ και οι τελευ­ταί­ες «παρα­στά­σεις» του, σε επαγ­γελ­μα­τι­κό επί­πε­δο του­λά­χι­στον, θα γίνουν στη βρε­τα­νι­κή πρωτεύουσα.

«Οπως ξέρε­τε οι περισ­σό­τε­ροι, τα τελευ­ταία τρία χρό­νια αντι­με­τώ­πι­σα προ­κλή­σεις υπό τη μορ­φή τραυ­μα­τι­σμών και εγχει­ρή­σε­ων. Δού­λε­ψα σκλη­ρά για να επι­στρέ­ψω σε πλή­ρη φόρ­μα, αλλά ταυ­τό­χρο­να γνω­ρί­ζω τις δυνα­τό­τη­τες και τα όρια του σώμα­τός μου και το μήνυ­μά του τον τελευ­ταίο και­ρό ήταν ξεκά­θα­ρο. Είμαι 41 ετών. Εχω παί­ξει περισ­σό­τε­ρα από 1.500 ματς μέσα σε 24 χρό­νια. Το τένις μου συμπε­ρι­φέρ­θη­κε πιο γεν­ναιό­δω­ρα από όσο θα μπο­ρού­σα ποτέ να ονει­ρευ­τώ και τώρα πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σω ότι ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος στην καριέ­ρα μου. Το Laver Cup, την επό­με­νη εβδο­μά­δα στο Λον­δί­νο, θα είναι η τελευ­ταία μου συμ­με­το­χή στην ATP. Θα παί­ξω κι άλλο τένις στο μέλ­λον, φυσι­κά, απλά όχι στα γκραν σλαμ ή στο tour», ανα­φέ­ρει ο Ελβε­τός τενί­στας, σε ανάρ­τη­σή του στο Instagram.

Παγκόσμια υπόκλιση για τον «βασιλιά» του τένις

Ο Ρότζερ Φέντε­ρερ είναι ένας αθλη­τής παγκό­σμιας ανα­γνώ­ρι­σης, σαφέ­στα­τα και όχι μόνο από τον κόσμο του αθλή­μα­τος που υπη­ρέ­τη­σε όσο ελά­χι­στοι στην ιστο­ρία του τένις.

Η συνύ­παρ­ξή του με τον Ράφα Ναδάλ και ‑λίγο μετα­γε­νέ­στε­ρα- τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς, μπο­ρεί να του στέ­ρη­σε ένα απλη­σί­α­στο ρεκόρ κατά­κτη­σης τίτλων, ταυ­τό­χρο­να όμως «εκτό­ξευ­σε» τη δημο­τι­κό­τη­τα του τένις, δημιουρ­γώ­ντας ένα “big‑3” αστέ­ρων που δεν είχε προη­γού­με­νο στην ιστο­ρία του αθλήματος.

Στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό της η ΔΟΕ σχο­λιά­ζει: «Σε ευχα­ρι­στού­με για όλες τις αξέ­χα­στες στιγ­μές που απο­λαύ­σα­με στη διάρ­κεια της καριέ­ρας σου. Θα μας λείψεις!»

Να σημειω­θεί ότι ο Ρότζερ Φέντε­ρερ συμ­με­τεί­χε σε 4 διορ­γα­νώ­σεις Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, κατα­κτώ­ντας το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο στο Λον­δί­νο το 2012 και το χρυ­σό στο διπλό στο Πεκί­νο 2008.

Πηγή: ΑΠΕ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο