Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο κλειστού: Τα ελληνικά μετάλλια στην ιστορία της διοργάνωσης

Με το χρυ­σό που κατέ­κτη­σε ο Μίλ­τος Τεντό­γλου στο μήκος στη Γλα­σκώ­βη, η Ελλά­δα έφτα­σε τα 14 μετάλ­λια (επτά χρυ­σά, δύο αση­μέ­νια και πέντε χάλ­κι­να) στην ιστο­ρία του Παγκο­σμί­ου πρω­τα­θλή­μα­τος κλει­στού στί­βου. Μάλι­στα, με την επι­τυ­χία του αυτή ο έμπει­ρος άλτης, που στις 18 Μαρ­τί­ου θα γιορ­τά­σει τα 26α γενέ­θλιά του, μπή­κε στο… «κλαμπ» των Ελλή­νων αθλη­τών που έχουν κατα­κτή­σει μετάλ­λιο σε δύο διορ­γα­νώ­σεις και στο οποίο βρί­σκο­νταν ‑μέχρι σήμε­ρα- ο Λάμπρος Παπα­κώ­στας και η Κατε­ρί­να Στεφανίδη.

Ανα­λυ­τι­κά τα ελλη­νι­κά μετάλλια:

ΧΡΥΣΑ

Χάρης Παπα­διάς 60μ. 6.50 1997 Παρίσι

Κατε­ρί­να Κόφ­φα 200μ. 22.76 1997 Παρίσι

Κατε­ρί­να Θάνου 60μ. 6.96 1999 Μαεμπάσι

Δημή­τρης Χον­δρο­κού­κης Ύψος 2,33 2012 Κωνσταντινούπολη

Κώστας Φιλιπ­πί­δης Επί κοντώ 5,80 2014 Σόποτ

Μίλ­τος Τεντό­γλου Μήκος 8,55 2022 Βελιγράδι

Μίλ­τος Τεντό­γλου Μήκος 8,22 2024 Γλασκώβη

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

Λάμπρος Παπα­κώ­στας Ύψος 2,35 1995 Βαρκελώνη

Λάμπρος Παπα­κώ­στας Ύψος 2,32 1997 Παρίσι

ΧΑΛΚΙΝΑ

Γιώρ­γος Θεο­δω­ρί­δης 60μ. 6.54 2004 Βουδαπέστη

Χρυ­σο­πη­γή Δεβε­τζή Τρι­πλούν 14,73 2004 Βουδαπέστη

Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη Eπί κοντώ 4,80 2016 Πόρτλαντ

Βού­λα Παπα­χρή­στου Τρι­πλούν 14,15 2016 Πόρτλαντ

Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη Επί κοντώ 4,80 2018 Μπέρμιγχαμ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο