Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών: Δύο χρυσά κι ένα χάλκινο κέρδισε η Ελένη Κωνσταντινίδη

Μεγά­λη επι­τυ­χία για τα ελλη­νι­κά χρώ­μα­τα στην άρση βαρών, σημεί­ω­σε η Ελέ­νη Κων­στα­ντι­νί­δη στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα της Γεωρ­γί­ας, που φιλο­ξε­νεί­ται στην πόλη Μπατούμι.

Η Ελλη­νί­δα πρω­τα­θλή­τρια κατά­κτη­σε δύο χρυ­σά μετάλ­λια κι ένα χάλ­κι­νο, στην κατη­γο­ρία των 81 κιλών, ενώ στην περυ­σι­νή διορ­γά­νω­ση, στη Ρου­μα­νία, ήταν τέταρ­τη αλλά στα +90 κιλά.

Η 24χρονη αθλή­τρια, κόρη του βετε­ρά­νου αθλη­τή και νυν προ­πο­νη­τή, Χρή­στου Κων­στα­ντι­νί­δη, ξεκί­νη­σε στο αρα­σέ με 93 κιλά και συνέ­χι­σε επι­τυ­χώς με 97κιλά , επί­δο­ση που της χάρι­σε το χάλ­κι­νο μετάλλιο.

Στο ζετέ, είχε επί­σης έντο­νο συνα­γω­νι­σμό, αλλά ανυ­ψώ­νο­ντας 119, 124 και 126 κιλά κατά­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο, όπως και στο σύνο­λο με επί­δο­ση 223 κιλών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο