Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Για μετάλλιο Στεφανίδη-Κυριακοπούλου, στον τελικό η Ντρισμπιώτη

Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου: Στον τελι­κό του επί κοντώ γυναι­κών που θα γίνει από­ψε (29/9, 20:40) θα μετά­σχουν οι Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη και Νικόλ Κυρια­κο­πού­λου, κατά την 3η ημέ­ρα του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος στί­βου της Ντό­χα. Οι δύο Ελλη­νί­δες άλτριες που υπε­ρέ­βη­σαν τα 4.60μ στον προ­κρι­μα­τι­κό κι έδει­ξαν σε καλή κατά­στα­ση θα δώσουν για μία ακό­μη φορά «το παρών» σε μια κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση. Συνο­λι­κά στον τελι­κό θα μετά­σχουν 17 αθλή­τριες μετα­ξύ των οποί­ων και όλα τα μεγά­λα ονό­μα­τα ου αγω­νί­σμα­τος, όπως οι Σάντι Μόρις (ΗΠΑ), Αντζέ­λι­κα Σιντό­ρο­βα (Ρωσία) και Για­ρι­σλέι Σίλ­βα (Κού­βα).

Η Στε­φα­νί­δη, θα έχει την ευκαι­ρία να υπε­ρα­σπι­στεί το τίτλο της από το 2017 στο Λον­δί­νο, ενώ η Κυρια­κο­πού­λου ευελ­πι­στεί να ανε­βεί και πάλι στο βάθρο μετά το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο το οποίο κατέ­κτη­σε το 2015 στο Πεκί­νο. Αυτή είναι η 5η συμ­με­το­χή της Κυρια­κο­πού­λου στη διορ­γά­νω­ση και η τρί­τη σε τελι­κό (ήταν 8η και το 2011 στην Νταεγού).

Στον τελι­κό θα συμ­με­τά­σχουν οι τρεις νική­τριες της προη­γού­με­νης διορ­γά­νω­σης (Στε­φα­νί­δη, Μόρις, Σίλ­βα), οι τρεις πρώ­τες του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος του 2018 (Στε­φα­νί­δη, Κυρια­κο­πού­λου, Μπράν­τσο­ου) και οι δύο πρώ­τες των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Ρίο (Στε­φα­νί­δη και Μόρις), η κορυ­φαία φέτος στον κόσμο και ολυ­μπιο­νί­κης του Λον­δί­νου Τζεν Σουρ, αλλά και η Ρωσί­δα Αντζέ­λι­κα Σιντό­ρο­βα με 4,91 μ. από τον κλει­στό στίβο.

Οι «17» του τελι­κού: Κατε­ρί­να Στε­φα­νί­δη (Ελλά­δα), Νικόλ Κυρια­κο­πού­λου (Ελλά­δα), Κέι­τι Νάζετ (ΗΠΑ), Χόλι Μπράν­τσο­ου (Βρε­τα­νία), Αντζέ­λι­κα Σιντό­ρο­βα (Ρωσία), Αλί­σα Νιού­μαν (Κανα­δάς), Ιρί­να Ζουκ (Λευ­κο­ρω­σία), Σάντι Μόρις (ΗΠΑ), Για­ρι­σλέι Σίλ­βα (Κού­βα), Λινγκ Λι (Κίνα), Αντζέ­λι­κα Μοζέρ (Ελβε­τία), Τζέ­νι­φερ Σουρ (ΗΠΑ), Ρομπέι­λις Πεϊ­νά­δο (Βενε­ζου­έ­λα), Λίζα Ρίζιχ (Γερ­μα­νία), Αντζέ­λι­κα Μπένγ­κ­τσον (Σου­η­δία), Νινόν Γκι­γιόν-Ρομα­ρέν (Γαλ­λία), Τίνα Σου­τέι (Σλο­βε­νία).

Αργά το βρά­δυ (11:30) θα γίνει και ο τελι­κός στα 20 χλμ βάδην γυναι­κών, στον οποία θα πάρει μέρος και η Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη στην τρί­τη συμ­με­το­χή της στη διορ­γά­νω­ση (2015 Μόσχα 32η με 1.33.42 και 2017 Λον­δί­νο 24η με 1.32.03). Η 35χρονη αθλή­τρια του Θανά­ση Δελη­γιάν­νη έχει φετι­νό ρεκόρ 1.33.22, ενώ το ατο­μι­κό της είναι 1.30.56. Συνο­λι­κά στον τελι­κό θα πάρουν μέρος 46 βαδίστριες.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας περιλαμβάνει τρία ακόμη τελικά αγωνίσματα, σε 100μ γυναικών και τριπλούν, 4χ400μ μεικτή ανδρών.

3η ημέ­ρα, Κυρια­κή (29/9)

20:05 200 μ. (Α) πρ.
20:40 Επί κοντώ (Γ) Τελι­κός Στε­φα­νί­δη, Κυριακοπούλου
21:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
21:45 Τρι­πλούν (Α) Τελικός
21:55 800 μ. (Α) Ημιτελικός
22:35 4x400 μ. μει­κτή Τελικός
23:20 100 μ. (Γ) τελικός
23:30 20 χλμ βάδην (Γ) Τελι­κός Ντρισμπιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο