Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παλλαϊκός ξεσηκωμός 8 Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην παλ­λαϊ­κό ξεση­κω­μό  την Τετάρ­τη, 8 Μαρ­τί­ου, θα συμ­με­τά­σχουν οι εργα­ζό­με­νοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, όπως ανα­κοί­νω­σαν τα έξι σωμα­τεία τους.

Τα μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς (Μετρό, Τραμ, Ηλε­κτρι­κός) θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 11:00 μέχρι τις 17:00 προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν οι δια­δη­λω­τές να συμ­με­τά­σχουν στις απερ­για­κές συγκεντρώσεις.

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα μεί­νουν μέχρι και αύριο Τετάρ­τη 8 Μαρ­τί­ου τρέ­να και προ­α­στια­κός μετά τις απο­φά­σεις των σωμα­τεί­ων εργα­ζό­με­νων της Ηellenic Train να συνε­χι­στεί η απερ­γία στον σιδηρόδρομο.

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα παρα­μεί­νουν αύριο Τετάρ­τη 8 Μαρ­τί­ου τα λεω­φο­ρεία και τα τρό­λεϊ λόγω της 24ωρης απερ­γί­ας που έχουν εξαγ­γεί­λει οι εργαζομένοι.

Την κήρυ­ξη 24ωρης απερ­γί­ας για την Τετάρ­τη 8/3/2023, σε όλες τις κατη­γο­ρί­ες πλοί­ων που ανα­χω­ρούν από το λιμά­νι του Πει­ραιά, απο­φά­σι­σε η Πανελ­λή­νια Ναυ­τι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΝΟ), με αφορ­μή τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία στα Τέμπη. Η κινη­το­ποί­η­ση αρχί­ζει στο 00.01 τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της έως στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο