Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: «Ένα Τραγούδι για την Άχεντ»

Στί­χοι:

«ΑΧΕΝΤ,
Μέσα στον πόλε­μο και τη Μεσόγειο
Είσαι πυξίδα.
Από τη φλό­γα σου κι από το μάγ­μα σου
Φτιά­χνεις πατρίδα.
Χώμα να βρού­νε όσοι δεν πρόλαβαν
Και να ανθίσουν.
Να κατοι­κή­σου­νε αυτοί που χάθηκαν
Να ξαναζήσουν.

Τρέ­χω σαν άνε­μος πάνω απ’ τη θάλασσα
Για να βρεθούμε.
Σε έχω φίλη μου. Είσαι τα αδέλ­φι μου
Και ας καούμε.
Μες στου στρα­τώ­να τους το σιωπητήριο
Θα τραγουδήσουμε.
Και τον πλα­νή­τη που ισοπέδωσαν
Θα ξαναχτίσουμε.

Παίρ­νω απ’ το θάρ­ρος σου κι από τη δύναμη
Νέα πορεία
Αχέντ, στη γλώσ­σα μου έχεις το όνομα
Ελευθερία».

Στί­χοι: Ανθή Μητροπέτρου.

Μου­σι­κή: Ανδρέ­ας Μανωλίδης.

Τρα­γου­δούν: Ανδρέ­ας Μανω­λί­δης — Σύλ­βια Καπερνάρου.

Επι­μέ­λεια Βίντεο: Κώστας Στα­μα­τό­που­λος — Γιάν­νης Μαρούδας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο