Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΑΜΕ: Να χαίρονται στην ΓΣΕΕ τον ΓΓ της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων!

«Ανά­με­σα στους συλ­λη­φθέ­ντες για χρη­μα­τι­σμό απ το Κατάρ και ο νεο­ε­κλε­γείς ΓΓ της Διε­θνούς Συνο­μο­σπον­δί­ας Συν­δι­κά­των. Από τη μία οι χιλιά­δες νεκροί εργά­τες στο #μου­ντιαλ του Κατάρ και από την άλλη αγο­ρα­σμε­να συν­δι­κά­τα κοι­νω­νι­κής ειρή­νης. Να τον χαί­ρο­νται στη ΓΣΕΕ» σημειώ­νει σε ανάρ­τη­σή του στο twitter το ΠΑΜΕ.

Ο λόγος για τον Λού­κα Βισε­ντί­νι, ΓΓ της Διε­θνούς Συνο­μο­σπον­δί­ας Συνδικάτων

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο