Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παναγιώτης Μελάς: Νέα Σμύρνη

Κάπο­τε τού­τη η Νέα Σμύρνη
ήτα­νε τόπος προσφυγιάς
μα από τότε έχουν μείνει
οι ανα­μνή­σεις μιας γιαγιάς.

Τ’ Αϊβα­λιού και της Εφέσου
της Σμύρ­νης, των Μοσχονησιών,
διωγ­μέ­νε, από την πρύ­μη δέσου
για να σωθείς, των καραβιών.

Ετού­τοι οι ξεριζωμένοι
(δικοί και ξένοι τους βαρούν)
κι από το άδι­κο διωγμένοι
γύρω απ’ το Φάρο θα σταθούν.

Κι εκεί θα φτιά­ξου­νε μια πόλη
με μόχθο κι ίδρω­τα πολύ.
Στης κατο­χής τα μαύ­ρα σκότη
λου­λού­δι αντί­στα­σης ανθεί.

Νεο­σμυρ­νιώ­τη, δεν σου πάει
να μένεις σήμε­ρα απαθής
μέσα από τέτοια ιστορία
ορθός σου πρέ­πει να σταθείς.

Μην επι­τρέ­πεις να σου παίρνουν
αξιο­πρέ­πεια, ανθρωπιά.
Ορθώ­σου, πάλε­ψε, οργανώσου,
γρά­ψε ιστο­ρία κι εσύ ξανά.

Πανα­γιώ­της Μελάς
9 Μάρ­τη 2021

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο