Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Η προϊστορία του ντέρμπι των «αιωνίων» από το 1959 μέχρι σήμερα

Το ντέρ­μπι «αιω­νί­ων» συγκε­ντρώ­νει τα βλέμ­μα­τα από τους αγώ­νες της 18ης Αγω­νι­στι­κής σήμε­ρα το από­γευ­μα (19.30, «Cosmote Sport 1»), με τον Πανα­θη­ναϊ­κό και τον Ολυ­μπια­κό να καλού­νται να υπερ­βούν εαυ­τό και να απο­σπά­σουν τους πολύ­τι­μους τρεις βαθ­μούς, ο καθέ­νας για τους δικούς του λόγους.

Πρό­κει­ται για ένα ντέρ­μπι με μεγά­λη ιστο­ρία, με τις δύο ομά­δες να έχουν «κοντα­ρο­χτυ­πη­θεί» 65 φορές σε αγώ­νες με γηπε­δού­χο τον Παναθηναϊκό.

Δείτε την προϊστορία των αγώνων Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός από την περίοδο 1959–1960 μέχρι σήμερα:

Δεκα­ε­τία 1960

1959–60 Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
1960–61: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
1961–62: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1962–63: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–0
1963–64: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1964–65: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1965–66: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1966–67 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
1967–68 :Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
1968–69: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0

Δεκα­ε­τία 1970

1969–70: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
1970–71: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–2
1971–72: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 3–2
1972–73 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
1973–74: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1974–75 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1975–76 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
1976–77 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–0
1977–78: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
1978–79: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–3

Δεκα­ε­τία 1980

1979–80: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–0
1980–81: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
1981–82: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1982–83: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
1983–84 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
1984–85 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1985–86: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–2
1986–87: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1987–88: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1988–89 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–1

Δεκα­ε­τία 1990

1989–90:Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2–2
1990–91: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
1991–92: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 3–0
1992–93: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–3
1993–94: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–2
1994–95 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
1995–96: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
1996–97 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–2
1997–98 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–2
1998–99: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–4

Δεκα­ε­τία 2000

1999–00 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–0
2000-01: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
2001-02: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1
2002-03: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 3–2
2003-04: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–2
2004-05: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
2005-06: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–2
2006-07: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
2007-08: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0
2008-09: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0

Δεκα­ε­τία 2010

2009-10: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
2010-11: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–1
2011-12:Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0–1
2012–13: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–2
2013–14: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–1
2014–15: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–1
2015–16: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–3
2016–17 : Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
2017–18: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–0
2018–19: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–3 (Δεν έγι­νε αγώνας)

Δεκα­ε­τία 2020

2019–20: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–1 (κανο­νι­κή διάρ­κεια πρωταθλήματος)
2019–20: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 0–0 (πλέι οφς πρωταθλήματος)
2020–21: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 2–1 (κανο­νι­κή διάρ­κεια πρωταθλήματος)
2020–21: Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός 1–4 (πλέι οφς πρωταθλήματος).

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο