Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ)

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αύριο, Παρα­σκευή 2 Ιου­νί­ου, θα «μπουν» στον στί­βο των Πανελ­λα­δι­κών και οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ, με την εξέ­τα­ση του μαθή­μα­τος της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Γενι­κής Παιδείας).

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο