Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2019 — Μαθηματικά: Τι ώρα θα ξέρουμε τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2019 — Μαθη­μα­τι­κά: Οι υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετι­κών Σπου­δών και Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στο πλαί­σιο των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, θα εξε­τα­στούν στα Μαθηματικά.

Τα θέμα­τα θα γίνουν γνω­στά από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας λίγο μετά τις 10πμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο