Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2020 — ΕΠΑΛ: Τα θέματα στο μάθημα της γλώσσας

Έναρ­ξη Πανελ­λα­δι­κών σήμε­ρα, Τρί­τη, για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, οι οποί­οι εξε­τά­ζο­ντα στο μάθη­μα των Νέων Ελλη­νι­κών  (Γενι­κής Παιδείας).

Σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα των Εξε­τά­σε­ων, στη συνέ­χεια, την Πέμ­πτη 18 Ιου­νί­ου, θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά (Άλγε­βρα), που είναι επί­σης μάθη­μα Γενι­κής Παιδείας.

Θα ακο­λου­θή­σουν, από τις 20 έως και τις 30 Ιου­νί­ου, οι εξε­τά­σεις στα μαθή­μα­τα ειδικότητας.

Δει­τε ΕΔΩ τα θέμα­τα στο μάθη­μα της γλώσσας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο