Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες 2022 — Κουτσούμπας προς μαθητές: Το πιο σημαντικό SOS στη ζωή είναι να προχωράς μπροστά

“Είμα­στε μαζί σας στην προ­σπά­θεια που κάνε­τε, κόντρα στις δυσκο­λί­ες και στα εμπό­δια που σας ορθώνουν.

Είμα­στε μαζί σας για­τί, ό,τι και να κατα­φέ­ρε­τε, εσείς κου­βα­λά­τε το μέλ­λον και μόνο εσείς μπο­ρεί­τε να το “ξελα­σπώ­σε­τε”.

Είμα­στε μαζί σας για­τί το πιο σημα­ντι­κό SOS στη ζωή είναι να προ­χω­ράς μπρο­στά, με γνώ­ση, τόλ­μη και αντο­χή, για να γνω­ρί­σεις τον κόσμο, για να αλλά­ξεις τη ζωή τη δική σου και των πολλών!

Καλή επι­τυ­χία και καλή δύναμη!”.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο