Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλαδικές 2022: Μέχρι την Παρασκευή η ανακοίνωση των βάσεων

Εντός της εβδο­μά­δας θα ανα­κοι­νω­θούν τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των υπο­ψη­φί­ων των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, ανα­κοί­νω­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη Κεραμέως.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο