Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανόραμα παραδοσιακών χορών το Σάββατο 16 Ιούνη στο Χαϊδάρι

Το Κέντρο Λαο­γρα­φί­ας και Πολι­τι­σμού Δυτι­κής Αττι­κής, σε συνερ­γα­σία με το Δήμο Χαϊ­δα­ρί­ου, καλεί στην ετή­σια χορευ­τι­κή εκδή­λω­ση του Συλ­λό­γου «Πανό­ρα­μα Παρα­δο­σια­κών χορών», που θα γίνει το Σάβ­βα­το 16 Ιού­νη στις 8.15 μ.μ. στο Παλατάκι.

Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει παρα­δο­σια­κά τρα­γού­δια, παρα­δο­σια­κούς — λαϊ­κούς και λάτιν χορούς και θεα­τρι­κά δρώμενα.

Η είσο­δος θα είναι ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο