Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παράταση του σχολικού έτους έως τις 11 και 25 Ιουνίου — Στις 14/6 οι πανελλαδικές

Το σχο­λι­κό έτος θα παρα­τα­θεί ως την Παρα­σκευή 25 Ιου­νί­ου για τα νηπια­γω­γεία και δημο­τι­κά σχο­λεία και έως την Παρα­σκευή 11 Ιου­νί­ου για τα γυμνά­σια και λύκεια, όπως είπε πριν από λίγη ώρα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κεραμέως.

Στις 14 Ιου­νί­ου για τα Γενι­κά Λύκεια και στις 15 του μήνα για τα Επαγ­γελ­μα­τι­κά ξεκι­νούν οι Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Όπως είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας γνω­στο­ποί­η­σε πως φέτος δεν θα γίνουν οι προ­α­γω­γι­κές και απο­λυ­τή­ριες εξετάσεις.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι νηπια­γω­γεία, δημο­τι­κά και γυμνά­σια θα ανοί­ξουν στις 10 Μαΐου. 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο