Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρέμβαση Παφίλη στο δελτίο του ΑΝΤ1 για τους ανήθικους ισχυρισμούς Μπογδάνου

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο έχυ­σε ξανά σήμε­ρα ο Κ. Μπο­γδά­νος σε παρέμ­βα­σή του στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του «ΑΝΤ1».

Επα­νέ­λα­βε τον αντι­κομ­μου­νι­στι­κό του οχε­τό κατά του ΚΚΕ, ενώ έφτα­σε στο σημείο να ισχυ­ρι­στεί ότι ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης στη Βου­λή ανέ­φε­ρε ότι η ΝΔ είναι κόμ­μα από­γο­νος των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών! Ανά­λο­γο ισχυ­ρι­σμό έκα­νε και ο βου­λευ­τής της ΝΔ Κ. Κυρα­νά­κης το πρωί σε τηλε­ο­πτι­κή εμφάνιση.

Ο Θανά­σης Παφί­λης έκα­νε παρέμ­βα­ση στο δελ­τίο ειδή­σε­ων του «ΑΝΤ1» και χαρα­κτή­ρι­σε ανή­θι­κο τον ισχυ­ρι­σμό του Μπο­γδά­νου, λέγο­ντας ότι απευ­θύν­θη­κε στον ίδιο και τους χρυ­σαυ­γί­τες και δεν αφο­ρού­σαν τα όσα είπε τη ΝΔ.

Τόνι­σε ακό­μα πως ο Μπο­γδά­νος με τα εμε­τι­κά που λέει χρη­σι­μο­ποιεί ανι­στό­ρη­τη φρα­σε­ο­λο­γία του 1950 κατά του ΚΚΕ! Πρό­σθε­σε πως στο Βίτσι ξανα­θυ­μή­θη­κε το σύν­θη­μα που ακου­γό­ταν από τη Χρυ­σή Αυγή «Δόξα και τιμή στους χίτες και τους ταγματασφαλίτες».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο