Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι

Ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Μάριο Ντρά­γκι υπέ­βα­λε σήμε­ρα την παραί­τη­σή του στον πρό­ε­δρο Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα, που του ζήτη­σε να παρα­μεί­νει υπη­ρε­σια­κός πρω­θυ­πουρ­γός, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­ση η ιτα­λι­κή προεδρία.

Η ανα­κoί­νω­ση δεν ανα­φέ­ρει αν ο Ματα­ρέ­λα θα δια­λύ­σει τη Βου­λή ή θα προ­κη­ρύ­ξει πρό­ω­ρες εκλογές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο