Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακολουθήστε LIVE την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα από τη Λάρισα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σήμε­ρα Πέμ­πτη στις 7 μ.μ., μιλά  στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νουν οι Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις Λάρι­σας και Υπαί­θρου Λάρι­σας του ΚΚΕ, στο Δημο­τι­κό Ωδείο Λάρισας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο