Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παρακολουθώντας τη δράση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ)-ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε (αρχείο νομαρχίας Ημαθίας- ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) αφορά την παρακολούθηση της δράσης της ΠΟΔΝ και τη σύνδεση που αυτή είχε με την νεολαία της χώρας μας.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο γεγονός της παρακολούθησης της δράσης της (άλλωστε αυτό γινόταν σε όλες τις παρόμοιες διεθνείς οργανώσεις, αλλά και στη δράση μαζικών φορέων, προσώπων και πολιτικών «νόμιμων» κομμάτων-ιδιαίτερα ΕΔΑ- από την πλευρά των μηχανισμών του αστικού κράτους), αλλά στις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την τακτική του κομμουνιστικού κινήματος κάτω από την επίδραση του 20ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ (Φλεβάρης 1956).

Στο ντοκουμέντο υπάρχουν αποσπάσματα από αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου της αλλά και αναφορές στην ηγεσία της.

Το έγγραφο φέρει υπογραφή  του Υφυπουργού Νίκου Β. Αθανασίου και ημερομηνία 14/4/1956και κοινοποιείται στους Νομάρχες, την ΚΥΠ, τα αρχηγεία Βασιλικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας.

«Απόρρητος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ

Προς  απάσας τας Αστυνομικάς Αρχάς του Κράτους

«Παγκόσμιος Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας»

 

Και άλλοτε δια της υπ’ αριθ. 3/70/5 (εγκύκλιος 31) 22-2-56 διαταγής ημών εσημειώσαμεν ότι εις περίπτωσιν ενδεχομένης διαλύσεως της Κομινφορμ, η Σοβιετική Ενωσις θα έχη αντικαταστήση τον μηχανισμόν αυτής δια των Διεθνών Κομμουνιστικών Οργανώσεων των πρόσω (κοινώς Μετώπων).

Σήμερον ο Μηχανισμός και η δράσις των οργανώσεων είναι ακριβέστατα προσηρμοσμένα επάνω εις την νέαν γραμμήν τακτικής του Κομμουνισμού καθ΄ην υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς τον Κομμουνισμόν,χωρίς να είναι απαραίτητος η ένοπλος επανάστασις και ο εμφύλιο πόλεμος (σ.σ το περίφημο «ειρηνικό πέρασμα»).

Ο Γενικός Γραμματεύς του Κομουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ενώσεως Νικήτα ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ καταλήγων δια της εκθέσεως του ενώπιον του 20ου Συνεδρίου ετόνισεν.

…Η υπόθεσις μας είναι ακατανίκητος. Ουδείς δύναται να μας φοβίση ή να μας αναγκάση να υποχωρήσωμεν από τας θέσεις, τας οποίας κατέχομεν σήμερον. Το μέλλον είναι ιδικόν μας διότι βαίνομεν επί της ορθής οδού, την οποίαν εχάραξεν και απέδειξεν ο Λένιν.

Τούτου ένεκεν παρίσταται ανάγκη συστηματικής παρακολουθήσεως εκ μέρους όλων των Υπηρεσιών πασών των υφισταμένων εν Ελλάδι Οργανώσεων ,των εχουσών σχέσεις με τα σήμερον αποκαλούμενα προοδευτικά Κινήματα και εκείνων, αίτινες ήδη είναι μέλη των Διεθνών Κομμουνιστικών Οργανώσεων των πρόσω (Παγκόσμιον Συμβούλιον Ειρήνης κλπ ) με αντικειμενικόν σκοπόν την έγκαιρον διαφώτισιν των εις ταύτας μετεχόντων προσώπων και αποτροπήν κατά το δυνατόν της διαβρώσεως των Εθνικών Ελληνικών πάσης φύσεως Οργανώσεων εκ των απατηλών συνθημάτων του Κομουνισμού.

 Επί τη ευκαιρία παρέχομεν ημίν κατωτέρω και νεώτερα στοιχεία περί των σκοπών της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας, εις την Εκτελεστικήν Επιτροπήν της οποίας μετέχει νυν και ο Ελλην Κομμουνιστής ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλας (σ.σ Ηταν αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ)

 

Μοιραστείτε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο