Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς

Προ­σαρ­μο­γές υπάρ­χουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, σήμε­ρα Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς. Έως τις 23:00 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλα τα δρο­μο­λό­για των λεω­φο­ρεί­ων, των τρό­λεϊ και των Μέσων Στα­θε­ρής Τροχιάς.

Σε ενη­μέ­ρω­σή του, ο ΟΑΣΑ σημειώ­νει ότι το επι­βα­τι­κό κοι­νό ότι μπο­ρεί να ενη­με­ρω­θεί για τα τελευ­ταία δρο­μο­λό­για των λεω­φο­ρεί­ων και των τρό­λεϊ όπως και για τα δρο­μο­λό­για των γραμ­μών EXPRESS Αερο­δρο­μί­ου από το πλη­ρο­φο­ρια­κό κέντρο 11185 και την τηλεματική.

Από την πλευ­ρά της, η ΣΤΑΣΥ επι­ση­μαί­νει ότι σήμε­ρα, Παρα­σκευή 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021, η κυκλο­φο­ρία των συρ­μών στις Γραμ­μές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, θα ολο­κλη­ρω­θεί στις 23:00. Ανα­λυ­τι­κά, τα τελευ­ταία επι­βα­τι­κά δρο­μο­λό­για στα μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς την Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς, έχουν ως εξής:

Μετρό – Γραμμή 1

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:54

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:52

Μετρό – Γραμμές 2 και 3

από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:44

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 22:42

από ΝΙΚΑΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 21:31

από ΝΙΚΑΙΑ προς Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:41

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΝΙΚΑΙΑ στις 22:02

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΝΙΚΑΙΑ στις 22:39

από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευ­θύν­σεις στις 23:00

Τραμ

T7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 22:07

T6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 22:39

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50

T6 + Τ7 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 21:54 και προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:30

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:22

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:19

 

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο