Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής: σύσκεψη — συζήτηση για τα “82 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Α.Μ. _ επίκαιρα και διαχρονικά τα διδάγματα του αγώνα του»

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης & Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ  σας καλούν σήμε­ρα Κυρια­κή 24-Σεπτέμ­βρη 11:00 πμ. στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης Και­σα­ρια­νής σε σύσκε­ψη — συζή­τη­ση με θέμα:

“82 χρόνια από την ίδρυση
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.)
_επίκαιρα και διαχρονικά
τα διδάγματα του αγώνα του”

Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
με τον ΕΛΑΣ και καθοδηγητικό νου και ψυχή το ΚΚΕ
απελευθέρωσε την Ελλάδα
από τον φασίστα ιμπεριαλιστή κατακτητή.

Δόξα και τιμή στους Αγωνιστές
της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο