Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περί καταστολής

Αν οι εικό­νες που είδα­με την Κυρια­κή με την άγρια κατα­στο­λή στην Κατα­λο­νία, εξε­λίσ­σο­νταν κάπου εκτός ΕΕ, ΗΠΑ, Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας ή Ισρα­ήλ, τότε ξέρε­τε τι θα είχα­με. Καταρ­χήν δεν θα είχα­με ποντιο­πι­λα­τι­κές ανα­φο­ρές των ιμπεριαλιστών.

Αν δεν διέ­τα­ζε την επί­θε­ση ο όποιος Ραχόι, θα είχα­με κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τη «δημο­κρα­τία» και τα «ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα» και απει­λές νέων επεμ­βά­σε­ων και κυρώσεων.

Και μη νομί­ζε­τε ότι είμαι υπερ­βο­λι­κός. Εδώ η απου­σία τέτοιων εικό­νων από τη Βενε­ζου­έ­λα, τους οδή­γη­σε να τα κάνουν όλα αυτά για βίντεο από κατα­στο­λή της Αστυ­νο­μί­ας… της Χιλής! Έτσι για να υπο­στη­ρι­χθεί η φονι­κή βία της ντό­πιας φασι­στι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης ως «θύμα» της κρα­τι­κής κατα­στο­λής… Τι κι αν ήταν κρα­τι­κή κατα­στο­λή στη Χιλή ενά­ντια στο φοι­τη­τι­κό κίνημα;

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Κάνε ένα διάλειμμα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο