Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Περισσότερα απ’ ό,τι ολόκληρο το 2020 τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Το πρώτο 9μηνο του 2021 καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία 5.857 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, περισσότερα από ότι ολόκληρο το 2020 και το 2019, οπότε και καταγράφηκαν 5.413 και 5.221 καταγγελίες, αντίστοιχα. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κακοποίηση και κοινωνικές αντιλήψεις», που συνδιοργάνωσαν η AID-Alternative Innovative Development και η Πολιτική Δύναμη Γυναικών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έρευνα που διενήργησε η AID σε δείγμα 252 ατόμων στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες (83%) απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακού (80%). Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 82% θεωρούν παρενόχληση και κακοποίηση την σωματική βλάβη και σε ποσοστό 87% την μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Ωστόσο, μόνο το 31% θεωρεί παρενόχληση και κακοποίηση την μη πρόσβαση της γυναίκας στους οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και το 31% τίποτα από τα δύο.

Τον έλεγχο των κοινωνικών επαφών θεωρεί παρενόχληση και κακοποίηση το 55%, ενώ ένα 21% τον χαρακτηρίζει επιθετικότητα και το 14% κτητικότητα και ψυχολογική βία.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49% που αντιστοιχεί σε 122 άτομα) δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα ή μάρτυρες κακοποίησης ή παρενόχλησης. Ωστόσο, μόνο τα 30 άτομα προχώρησαν σε καταγγελία.

Ως ανασταλτικός παράγοντας για μη καταγγελία περιστατικών παρενόχλησης ή κακοποίησης οι συμμετέχοντες ανέφεραν την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων (84%) την αναβίωση των γεγονότων (73%) και την απόλυση (70%).

Μόνο το 12% απάντησε ότι γνωρίζει πολύ ή αρκετά τη νομοθεσία που προστατεύει τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Η πλειοψηφία (58,3%) απάντησε ότι δεν γνωρίζει δομές στήριξης για θύματα παρενόχλησης και κακοποίησης στην πόλη του και το 23% απάντησε θετικά.

Σε ότι αφορά το κίνημα me too, to 47% απάντησε ότι έχει βοηθήσει πολύ στο να μιλάμε για τέτοια θέματα, το 17% πάρα πολύ και το 25% μέτρια.

vivlio mpelogiannis